Politikerne er valgt av Driftsutvalget for valgperioden 2023-2027. 

Politiske representanter:
Elin Storsveen (SP)
Vara: Anne Lise Jensen (H)

Representanter fra Løten ungdomsråd:
Bror Åsmund Mittet Bekkevold og Maia Sætveit-Hansen

Musikkrådet:
Henning Søbakken

Idrettsrådet:
Sidsel Trætteberg

Ildsjel:
Frøydis Kjøs

Representant fra oppvekst:
Mona Myrvang Nygaard

Ansattrepresentant og sekretær:
Hanne Mette Walhovd Paulsen

Virksomhetsleder kultur 
Kari Nilssen