Politikerne er valgt for perioden 01.11.2019– 31.10.2023

Politisk medlem
Martin Kjelsrud (AP)
Vara: Laila Jensveen (AP)

Virksomhetsleder/ rektor
Anders Nybakken, rektor ved Lund skole og SFO

  • Sekretær i samarbeidsutvalget: Tine Rabbersvik, styrer i Lund barnehage
  • 2 representanter fra foreldre ved skolen/ FAU
  • 2 representanter fra elevrådet 
  • 2 representanter fra ansatte i skolen
  • 1 representant for ansatte i barnehagen
  • 2 representanter fra foreldre i barnehagen

Reglement for samarbeidsutvalg