Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2023 – 31.10.2027

Politisk representant
Atle Ruud (SP)
Vara: Laila Jenssveen (AP)

Andre representanter

  • Kamilla Østli, virksomhetsleder NAV
  • Bjørg Johansen, avdelingsleder NAV (økonomiteam og arbeidsrettet oppfølging)
  • Siri Steinsrud, avdelingsleder NAV Løten (flyktningetjenesten samt rus og psykisk helseteam)
  • Programrådgiver fra flyktningetjenesten
  • 2 x brukerrepresentanter fra Mental Helse