Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2023 - 31.10.2027

Politisk representant:
Laila Jensveen (AP)
Vara: Elin Storsveen(SP)

Foreldrerepresentanter:
Foreldrerepresentant og vara representant

Ansatt-representanter
Ansattrepresentant