Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2019 - 31.10.2023.

Politiske representanter:
1. Helge Storsveen (SP)
2. Andres Lopez (AP)

Politiske vara-representanter:
1. Lillian Rygg (SP)
2. Thore Tåg Berglund (AP)

Representanter for Løten Ungdomsråd:
Linnea Røed
Amalie Sagstuen

Representanter fra lag og foreninger:

 • Løten Bondelag
 • Løten Bonde- og småbrukerlag
 • Løten Skogeierlag
 • Løiten Jeger og fiskeforening
 • Løten Næringslivsforening
 • Brenneriroa og omegn vel 
 • Ådalsbruk velforening

Representanter fra administrasjonen:

 • Virksomhetsleder for Teknisk drift, Snorre Fauske (konstituert)
 • Virksomhetsleder for Teknisk forvaltning, plansjef Kristin Ødegård Bryhn
 • Representant fra Hedmarken Landbrukskontor
 • Miljørådgiver