Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2023 - 31.10.2027.

Politiske representanter:
Fredrik Hafslund (SP)
Vara: Martin Kjelsrud (AP)

Representanter for Løten Ungdomsråd:
2 medlemmer

Representanter fra lag og foreninger:

 • Løten Bondelag
 • Løten Bonde- og småbrukerlag
 • Løten Skogeierlag
 • Løiten Jeger og fiskeforening
 • Løten Næringslivsforening
 • Brenneriroa og omegn vel 
 • Ådalsbruk velforening

Representanter fra administrasjonen:

 • Virksomhetsleder for Teknisk drift, Rune Vidar Severinsen
 • Virksomhetsleder for Teknisk forvaltning, plansjef Helle Flesjå
 • Representant fra Hedmarken Landbrukskontor
 • Miljørådgiver