Valgstyret har et særlig ansvar knyttet til riktig og lovlig gjennomføring av valg

Her kan du se hvem som er medlemmer i Valgstyret:

Valgstyret