Priser for opphold i barnehage

Prisene er per måned avhenger av ukentlig oppholdstid og prosentstørrelse på plassen. Kommunen følger makspris vedtatt av Stortinget. Matpenger kommer i tillegg. 

Det betales for 11 hele måneder i året. Faktura for barnehageplass sendes ut månedlig. I juli og august betaler du for halv måned.  

  • 100% plass: 3 000 kroner
  • 80% plass: 2 850 kroner
  • 60% plass: 2 400 kroner

Matpenger

  • 100% plass: 400 kroner
  • 80% plass: 350 kroner
  • 60% plass: 300 kroner

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og gratis for barn nr. 3 eller flere.