Oppholdsbetalingen følger maksimalsatsene som er fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon

Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter.