Skatteseddel for eiendomsskatt

Årets første faktura er også skatteseddel for eiendomsskatt. Dette gjelder for eiendommer der taksten er uforandret fra året før. Eiendommer der det har skjedd endringer i form av nybygg, påbygg mv. som har blitt ferdigstilt i løpet av året før vil få tilsendt skatteseddel i eget brev. Eiendomsskatten faktureres da på gjenstående terminer i inneværende år.

På forsiden angir fakturaen grunnlaget for eiendomsskatt, skattesats i promille, årlig skattebeløp og terminbeløp for din eiendom. Eiendomsskattetakst er også spesifisert på fakturaen.

Skattepromillen for 2024 er 3,3 promille. 

Brevene sendes digitalt, evt i posten til de som ikke har digital postkasse (Digipost, eBoks eller Altinn).

Se mer om eiendomsskatt her