Årlig avgift på feiing inkludert tilsyn for boliger

 • Gebyr for boligtilsyn: 350 kroner *
 • Årlig feiing, gebyr per pipeløp: 700 kroner **
 • Feiing hvert 2. år, pris per pipeløp: 350 kroner **
 • Feiing hvert 4. år, pris per pipeløp: 170 kroner **
 • Feiing hvert 6. år, pris per pipeløp: 120 kroner **
 • Feiing hvert 8. år, pris per pipeløp: 90 kroner **
  (Faktureres etterskuddsvis)

Årlig avgift på feiing og tilsynsgebyr for fritidsboliger

 • Gebyr tilsyn fritidsbolig: 90 kroner *
 • Feieavgift fritidsbolig hvert 8. år: 36 kroner **
 • Tilsyn hvert 8. år. Faktureres etterskuddsvis: 126 kroner

* Fritatt for mva
** Mva kommer i tillegg