Årlig avgift på feiing inkludert tilsyn for boliger

 • Gebyr for boligtiltsyn: 330 kroner *
 • Årlig feiing, gebyr per pipeløp: 660 kroner **
 • Feiing hvert 2. år, pris per pipeløp: 330 kroner **
 • Feiing hvert 4. år, pris per pipeløp: 165 kroner **
 • Feiing hvert 6. år, pris per pipeløp: 110 kroner **
 • Feiing hvert 8. år, pris per pipeløp: 83 kroner **
  (Faktureres etterskuddsvis)


Årlig avgift på feiing og tilsynsgebyr for fritidsboliger

 • Gebyr tilsyn fritidsbolig: 83 kroner *
 • Feieavgift fritidsbolig hvert 8. år: 33 kroner **
 • Tilsyn hvert 8. år. Faktureres etterskuddsvis: 105 kroner

* Fritatt for mva
** Mva kommer i tillegg