Månedlig husleie. Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen. 

  • Husleie i Boenheten, dobbeltrom: 4 530 kroner
  • Husleie i Boenheten, enkeltrom: 4 900 kroner
  • Tekstilpakke i Boenheten (flattøy og privattøy): 530 kroner

Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon og feiing) er inkludert i husleien. Vi beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippet for disse tjenestene. Avgiftene er fordelt på årets 12 måneder, og legges til den indeksregulerte husleien.