Månedlig husleie. Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen. 

  • Husleie i Boenheten, dobbeltrom: 4 911 kroner
  • Husleie i Boenheten, enkeltrom: 5 308 kroner
  • Tekstilpakke i Boenheten med flattøy (laken, putevar, tepper og håndklær) og privattøy: 553 kroner

Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon og feiing) er inkludert i husleien. Vi beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippet for disse tjenestene. Avgiftene er fordelt på årets 12 måneder, og legges til den indeksregulerte husleien.