Årsavgift for elever i kulturskolen

  • Elevavift individuell undervisning: 2 650 kroner
  • Elevavift gruppeundervisning: 2 140 kroner
  • For gruppeundervisning i korps kreves også medlemskontingent i Løten Skolsekorps
  • Instrumentleie: 450 kroner 
  • Materialavgift for kunstfag: 450 kroner
  • Leie av el-piano, pr. gang: 370 kroner


Kulturskolen
 

2022

Elevavgift individuell undervisning

2 650

Elevavgift gruppeundervisning (korps*)

2 140

Instrumentleie - for elever i skolen

450

Materialavgift kunstfag

450

Leie av el-piano (pr. gang)

370

Søskenmoderasjon - 50% fra og med barn nr. 2. 
Søskenmoderasjon gis slik at eldste barn betaler full avgift, mens de neste betaler halv avgift.

 

Salg av undervisningstimer til korps med flere

 

1 undervisningstime i et år til dirigent (60 min)

8 050

* Gruppeundervisning i korps krever også medlemskontingent i Løten skolekorps

 

Retningslinjer for instrumentleie

  • Nybegynnere vil bli prioritert.
  • De som ønsker å leie instrumenter henvender seg til kulturskolen.