1. 3 Årsavgift for elever i kulturskolen

 • Elevavgift individuell undervisning: 3 000 kroner
 • Elevavgift gruppeundervisning: 2 220 kroner
 • For gruppeundervisning i korps kreves også medlemskontingent i Løten Skolekorps
 • Instrumentleie: 490 kroner 
 • Materialavgift for kunstfag: 490 kroner
 • Leie av el-piano, pr. gang: 520 kroner
 • Fordypningstilbud: 625 kroner
 • Babysang, kurs 8 ganger: 625 kroner
 • Individuell undervisning voksne (over 19 år): 6 200 kroner    

Søskenmoderasjon - 50% fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis slik at eldste barn betaler full avgift, mens de neste betaler halv avgift.

1.4 Salg av undervisningstimer til korps mfl

 • 1 undervisningstime i et år til dirigent (60 min): 8 700 kroner

 Gruppeundervisning i korps krever også medlemskontingent i Løten skolekorps

Retningslinjer for instrumentleie

 • Nybegynnere vil bli prioritert.
 • De som ønsker å leie instrumenter henvender seg til kulturskolen.