Leie av gymsaler

 • For brukere under 18 år: 0 kroner
 • For brukere over 18 år: 150 kroner


Leie av Løtenhallen

 • Trening per time: 380 kroner
 • Trening per time for brukere under 18 år: 190 kroner
 • Idrettsarrangement per time: 380 kroner
 • Arrangement per time (som ikke er idrett): 3 010 kroner
 • Kor- og korpsarrangement per time: 380 kroner


Leie av basishallen

 • Trening per time for brukere under 18 år: 190 kroner
 • Trening per time: 380 kroner
 • Idrettsarrangement per time: 380 kroner
 • Arrangement (som ikke er idrett) per time:  3 010


Leie av Løten idrettspark 1. mai - 30. oktober*

 • Innenbygds registrerte lag: 0 kroner
 • Utenbygdsboende leietakere per bane per påbegynte time: 450 kroner

* Løten Fotballklubb disponerer og leier ut kunstgrasbanen i vintersesongen (egne priser). Se Løten fotballklubb sine hjemmesider for nærmere informasjon om dette: Løten fotballklubb hjemmeside