Løten kinosal

  • Leie ved arrangement per gang: 1 950 kroner

Skolelokaler

Til næringsdrivende: 
  • 1 rom 1 kveld: 1 150 kroner
  • 1 rom 1/2 år: 10 800 kroner
  • 1 rom 1 år: 21 800 kroner
  • Auditoriet, ungdomskolen ved inntektsbringende arrangement, pr gang: 1 880 kroner. 
Overnatting f.eks. idrettslag, kor, korps pr. døgn:
  • Grunnpris pr rom: 530 kroner
  • Pr. deltaker, utenbygds leietakere: 166 kroner

Lån av undervisningsutstyr kommer i tillegg. Pris fastsettes etter avtale med rektor ved den aktuelle skolen.

Ungdommens hus

  • Leie av Ungdommens hus til ikke idrettslige arrangement, per gang: 1 954 kroner.

Leie av utstyr - skolene og Løtenhallen

  • Leie av stoler, pr. stol pr. uke: 63 kroner
  • Leie av bord, pr. bord pr. uke: 93 kroner