Varm mat fra kjøkkenet på helsetunet, som leveres hjem:

  • Middag med dessert: 120 kroner
  • Utkjøring: 10 kroner