Det innkreves gebyr som omtalt i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer m.v.


Skjenkebevilling

  • Ambulerende skjenkebevilling per dag: 390 kroner
  • Enkeltanledning skjenkebevilling for arrangement med varighet 1-3 dager: 700 kroner


Prøve i alkohollovgivning

  • Maksimal betalingssats ihht. statlig forskrift: 410 kroner


Etableringsprøve/ serveringsprøve