Gebyrene blir fakturert sammen med kommunale avgifter, som sendes ut hver måned. 

4.3 Septikrenovasjon

25% mva kommer i tillegg

  • Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller: 1 368 kroner
  • Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller: 345 kroner
  • Fritidsbolig: 684 kroner
  • Tømming av tett tank pr m3 (det faktureres for faktisk tømt innhold) : 165 kroner
  • Tømming av tett tank i Budor-området pr m (det faktureres for faktisk tømt innhold): 186 kroner
  • Tømming av minirenseanlegg: 1 312 kroner
  • Dersom renovatør møter opp og det ikke er mulig å tømme, vil det påløpe et gebyr på: 400 kroner
  • Pr m3 over 4 m3 fra slamavskiller m3: 356 kr

4.7 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg

  • Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg: 5 640 kroner

Se mer om private avløpsanlegg her