Gebyrene blir fakturert sammen med kommunale avgifter, som sendes ut hver måned. 

4.3 Septikrenovasjon

25% mva kommer i tillegg

  • Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller: 416 kroner
  • Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller: 208 kroner
  • Fritidsbolig: 208 kroner
  • Tømming av tett tank pr m3 (det faktureres for faktisk tømt innhold) : 131 kroner
  • Tømming av tett tank i Budor-området pr m (det faktureres for faktisk tømt innhold): 186 kroner
  • Tømming av minirenseanlegg: 865 kroner
  • Dersom renovatør møter opp og det ikke er mulig å tømme, vil det påløpe et gebyr på: 233 kroner

4.7 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg

  • Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg: 5 130 kroner

Se mer om private avløpsanlegg her