Gebyrene blir fakturert sammen med kommunale avgifter, som sendes ut hver måned. 

Årsavgifter septikrenovasjon

25% mva kommer i tillegg

  • Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller: 1 520 kroner
  • Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller: 780 kroner
  • Fritidsbolig: 780 kroner
  • Tømming av tett tank pr m3 (det faktureres for faktisk tømt innhold) : 260 kroner
  • Tømming av tett tank i Budor-området pr m (det faktureres for faktisk tømt innhold): 470 kroner
  • Tømming av minirenseanlegg: 2 760 kroner
  • Dersom renovatør møter opp og det ikke er mulig å tømme, vil det påløpe et gebyr på: 250 kroner
  • Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg: 3 840 kroner

Se mer om private avløpsanlegg her