Det betales for 11 hele måneder i året. Faktura for barnehageplass sendes ut månedlig. I juli og august betaler du for halv måned.  

Se oversikt over betalingssatsene/ prisene for opphold i SFO Skolefritidsordningen her. Matservering er inkludert i prisen.

Priser for opphold i SFO (ordinære priser)

 • 100% plass: 3 315 kroner
 • 100% plass med leksehjelp (gjelder 3. og 4. trinn): 2 990 kroner
 • 80% plass: 2 700 kroner
 • 60% plass: 2 200 kroner
 • 50% plass: 2 030 kroner
 • 40% plass: 1 340 kroner
 • 20% plass: 700 kroner
 • Dagplass: 310 kroner
   

12 timer gratis 1. trinn

 • 100% plass: 1 547 kroner
 • 80% plass: 900 kroner
 • 60% plass: 245 kroner
 • 50% plass: 0 kroner
 • 40% plass: 0 kroner
 • 20% plass: 0 kroner

Les mer om ordningen her

Særskilte behov

SFO-plass for elever med særskilte behov 5. - 7. trinn: Gratis. 
Foresatte som ønsker dette SFO-tilbudet tar kontakt med SFO-leder. 

Ordning for redusert betaling

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt per barn for betaling av SFO-plass for elever på 1. - 4. trinn. Med husholdningen mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Søk redusert betaling her

Husk at man MÅ legge ved/ettersende siste skattemelding. Løten kommune har foreløpig ikke tilgang til å hente opplysninger fra skattedirektoratet.

Se mer om SFO-ordningen her