Det betales for 11 hele måneder i året. Faktura for barnehageplass sendes ut månedlig. I juli og august betaler du for halv måned.  

Se oversikt over betalingssatsene/ prisene for opphold i SFO Skolefritidsordningen her. 

1. 2 Priser for opphold i SFO

4. trinn (ordinære priser)

 • 100% plass: 3 632 kroner
 • 100% plass med leksehjelp: 3 275 kroner
 • 80% plass: 2 956 kroner
 • 60% plass: 2 406 kroner
 • 50% plass: 2 225 kroner
 • 40% plass: 1 461 kroner
 • 20% plass: 770 kroner
 • Dagplass: 336 kroner

1. - 3. trinn (med 12 timer gratis)

 • 100% plass: 1 866 kroner
 • 100% plass med leksehjelp: 1 688 kroner
 • 80% plass: 943 kroner
 • 60% plass: 417 kroner
 • 50% plass: 0 kroner
 • 40% plass: 0 kroner
 • 20% plass: 0 kroner

→ Les mer om ordningen her

Særskilte behov

SFO-plass for elever med særskilte behov 5. - 7. trinn: Gratis. 
Foresatte som ønsker dette SFO tilbudet tar kontakt med SFO-leder. 

Ordning for redusert betaling

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt per barn for betaling av plass på SFO for elever på 1. - 4. trinn. Med husholdningen mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Søk redusert betaling her

Husk at man MÅ legge ved/ettersende siste skattemelding. Løten kommune har foreløpig ikke tilgang til å hente opplysninger fra skattedirektoratet.

Se mer om SFO-ordningen her