4.1 Årsavgifter

(25% moms kommer i tillegg)

 • Forbruksgebyr vann pr m3 : 34,20 kroner
 • Forbruksgebyr kloakk per m3 : 38,65 kroner
 • Avlesningsgebyr for abonnenter som ikke har avlest vannmåler to år på rad: 1 400 kroner
 • Gebyr for avsetning og påsetting av vannforsyning: 2 800 kroner
  Det beregnes 1 mvannforbruk pr mberegnet areal for bebyggelse
  Det beregnes 0,5 mvannforbruk pr mberegnet areal for fritidsbebyggelse

4.1.1 Abonnementsgebyr Vann

(25% moms kommer i tillegg)

 • Bolig: 1 090 kroner
 • Fritidsbolig: 3 180 kroner
 • Næring- og kombinasjonseiendom - Kategori 1: 1 090 kroner
 • Næring- og kombinasjonseiendom - Kategori 2: 3 270 kroner
 • Næring- og kombinasjonseiendom - Kategori 3: 6 540 kroner
 • Næring- og kombinasjonseiendom - Kategori 4: 10 900 kroner
 • Næring- og kombinasjonseiendom - Kategori 5: 21 800 kroner
 • Næring- og kombinasjonseiendom - Kategori 6: 54 500 kroner

4.1.2 Abonnementsgebyr kloakk

(25% mva kommer i tillegg)

 • Abonnementsgebyr kloakk bolig: 1 130 kroner
 • Abonnementsgebyr kloakk fritidsbolig: 3 260 kroner

4.2 Tilknytningsavgifter

(25% mva kommer i tillegg)

 • Tilknytningsgebyr vann - boligeiendom pr boenhet: 15 000 kroner
 • Tilknytningsgebyr vann - fritidsbolig pr boenhet: 15 000 kroner
 • Tilknytningsgebyr vann - næring pr bruksenhet: 15 000 kroner
 • Tilknytningsgebyr kloakk - boligeiendom pr boenhet: 15 000 kroner
 • Tilknytningsgebyr kloakk - fritidsbolig pr boenhet: 15 000 kroner
 • Tilknytningsgebyr kloakk - næring pr bruksenhet: 15 000 kroner

Se mer om vann og kloakk her