Årsgebyrer

(25% moms kommer i tillegg)

 • Abonnementsgebyr bolig: 790,00 kroner
 • Abonnementsgebyr fritidsbolig: 1 570,00 kroner
 • Abonnementsgebyr kloakk bolig: 920,00 kroner
 • Abonnementsgebyr kloakk fritidsbolig: 1 830,00 kroner
 • Forbruksgebyr vann pr m3 : 25,13 kroner
 • Forbruksgebyr kloakk per m3 : 31,50 kroner
 • Avlesningsgebyr for abonnenter som ikke har avlest vannmåler to år på rad: 1 000 kroner
 • For nærings- og kombinasjonseiendommer: Se side 6 i gebyrregulativet her (lenken er midlertidig utilgjengelig)
 • Gebyr for avsetning og påsetting av vannforsyning: 2 000 kroner
  Det beregnes 1 mvannforbruk pr mberegnet areal for bebyggelse
  Det beregnes 0,5 mvannforbruk pr mberegnet areal for fritidsbebyggelse


Engangsgebyr for tilkntyning

(25% mva kommer i tillegg)

 • Tilknytningsgebyr vann - boligeiendom pr boenhet: kr. 12 500 kroner
 • Tilknytningsgebyr vann - fritidsbolig pr boenhet: kr. 12 500 kroner
 • Tilknytningsgebyr vann - næring pr bruksenhet: kr. 12 500 kroner
 • Tilknytningsgebyr kloakk - boligeiendom pr boenhet: kr. 12 500 kroner
 • Tilknytningsgebyr kloakk - fritidsbolig pr boenhet: kr. 12 500 kroner
 • Tilknytningsgebyr kloakk - næring pr bruksenhet: kr. 12 500 kroner

Se mer om vann og kloakk her