Oppdrett av vilt i fangenskap

  • Behandling av søknad vedr. hold av vilt, oppdrett av vilt i innhenget område eller jakt på oppdrett og utsatt vilt: 12 050 kroner
  • Forskrift om hold av vilt i fangenskap og om oppdrett av vilt i innhegnet område § 5-6. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort § 6 jf. viltloven § 40: 0 kroner


Fellingsavgift - hjortevilt

  • Elgkalv: 340 kroner
  • Voksen elg: 589 kroner
  • Hjortekalv: 270 kroner
  • Voksen hjort: 450 kroner
  • Ekstraavgift ved manglende levering av jaktstatistikk: 220 kroner