Oppdrett av vilt i fangenskap

  • Behandling av søknad vedrørende hold av vilt, oppdrett av vilt i inngjerdet område eller jakt på oppdrett og utsatt vilt: 12 500 kroner


Fellingsavgift - hjortevilt

Det gjøres oppmerksom på at beløpet for fellingsavgifter for elg og hjort som ligger under oversikten «Komplett gebyrregulativ for kommunen» er feil.  Riktige priser er: 

  • Elgkalv: 340 kroner
  • Voksen elg: 580 kroner
  • Hjortekalv: 270 kroner
  • Voksen hjort: 450 kroner

Ekstraavgift ved manglende levering av jaktstatistikk: 230 kroner