Oppdrett av vilt i fangenskap

  • Behandling av søknad vedrørende hold av vilt, oppdrett av vilt i inngjerdet område eller jakt på oppdrett og utsatt vilt: 12 500 kroner


Fellingsavgift - hjortevilt

Fellingsavgifter for jaktåret følger nasjonalt vedtatte maksimalsatser. Se satser for fellingsavgifter på hjortevilt hos Miljødirektoratet.

Ekstraavgift ved manglende levering av jaktstatistikk: 240 kroner