• Norskopplæring for arbeidsinnvandrere, per semester: 4 580 kroner
  • Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig, pris per prøve: 720 kroner
  • Statsborgerskapsprøve: 720 kroner