• Norskopplæring for arbeidsinnvandrere, per semester: 4 750 kroner
  • Betaling for transport av brukere til og fra Løten Virke, per semester inntil: 2370 kroner
  • Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig, pris per prøve: 750 kroner
  • Statsborgerskapsprøve: 750 kroner