Når eiendomsskatten legges ut til offentlig ettersyn, betyr det at skattelistene gjøres tilgjengelige for alle i en periode. Skattelistene viser adresse, gårds- og bruksnummer, takst, skattesats og beregnet skatt for alle eiendommer som skal beskattes.

Det legges også ut liste over eiendommer som har fått fritak. Du finner listene her på hjemmesiden vår, i tillegg til i servicekontoret i rådhuset. Listene er tilgjengelig i fire uker fra 1. mars.