Klagebehandlingen starter når fristen for å klage er gått ut.

Klagene behandles først av sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Du kan også få delvis medhold eller ikke medhold. Da går klagen videre til Sakkyndig ankenemnd.

Sakkyndig ankenemnd kan gi deg medhold, delvis medhold, ikke medhold, og taksten på eiendommen din kan settes ned eller økes.

Sakkyndig ankenemnd vil under sin behandling befare eiendommen din hvis det opplyser saken ytterligere. Deres vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hovedoppgavene til nemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.