Du får skatteseddel tilsendt innen 1. mars. Den viser takst og skatt på din eiendom. Beløpet faktureres månedlig og betales sammen med kommunale avgifter.

Skatteseddelen sendes til én eierrepresentant (hjemmelshaver). For eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om taksten.

Samtidig legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn.