Eiendomsskatt er jevnt fordelt utover året, og faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter. 

Kommunale avgifter faktureres månedlig (12 terminer). Betalingsfrist er den 30. i hver måned.  

Du skal betale regningen selv om du har klagd på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye.