1. Hallvard Trættebergs stipend er et arbeidsstipend til kunstnere og kulturarbeidere som arbeider innenfor det visuelle kunstfeltet*.
 2. Stipendet var i 2017 på kr. 33.000,-, og skal årlig indeksreguleres. Stipendet er udelelig.
 3. Stipendet kan deles ut annethvert år, første gang i 1987, og siden alle år med oddetall.
 4. Stipendet lyses ut med søknadsfrist 1. mars. Med stipendet følger diplom med ett av Hallvard Trættebergs malerier.
 5.  Ved behandling av søknadene vektlegges følgende:
  - faglige kvalifikasjoner og kompetanse
  - kunstnerisk målsetting og fremtidig potensial
  - kunstuttrykk, egenart og varighet
  - evne til nyskaping
 6. Stipendmottaker forplikter seg til å bo og jobbe i Løten i en avtalt periode på 1 måned påfølgende år etter at stipendet er mottatt. Løten kommune bidrar med dekning av faktiske utgifter til oppholdet.
 7.  Tildelingen skal foretas av Driftsutvalget, som i denne saken skal være supplert med ordfører.
 8. Alle søknader, inkludert vedlegg, er offentlige og innsyn vil bli gitt på forespørsel. Vedtak kan ikke påklages.

*Det visuelle kunstfeltet inkluderer alle kunstformer og -uttrykk som til enhver tid defineres inn under dette begrepet. Unntaket er arkitektur og design, som i denne sammenhengen anses som egne yrkesretninger. Kunstformen skal ha et varig uttrykk.

- VEDTATT I LØTEN KOMMUNESTYRE 5. FEBRUAR 1986
- ENDRING I SAK 19/99 I DRIFTSUTVALGET OG SAK 29/99 I KOMMUNESTYRET
- ENDRING I SAK 68/02 I DRIFTSUTVALGET OG SAK 67/02 I KOMMUNESTYRET
- ENDRING I SAK 22/18 I DRIFTSUTVALGET OG SAK 22/18 I KOMMUNESTYRET