Velkommen til jul i Løten! link til julesiden vår

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Vi satser på kvalitet i skolene, gode tjenester og jobber strategisk med infrastrukturen i området. Velkommen til oss!

Velkommen til jul i Løten! link til julesiden vår

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Vi satser på kvalitet i skolene, gode tjenester og jobber strategisk med infrastrukturen i området. Velkommen til oss!

Les av vannmåleren>innen 2. januar
Edvard Munch>Født i Løten 12. desember 1863
Barnehage- plass?>Søk for neste barnehageår nå!
Jul i Løten>Følg med her!
Jul på Hedmarken>Reisen til den ekte julestemninga.