Oppdatering 25.august

Nå er saken om framtidens skole lagt ut på høring. Høringsfristen er 20. oktober. 

Les om hvordan du sende inn høringsuttalelse her

Kommunestyret besluttet ved behandling av sak 21/23 i møte 26. april å be kommunedirektøren om videre utredning av følgende alternativer oppimot dagens struktur:

  • 2 barneskoler og Løten ungdomsskole (LUS)
  • 1 barneskole og Løten ungdomsskole (LUS)
  • 1 storskole 1-10

I kommunestyretmøtet 21. juni ble det besluttet av kommunestyret at saken skal gjennom en bred medvirkningsprosess før endelig beslutning. 

Kommunestyret er opptatt av å sikre gode medvirkningsprosesser som grunnlag for beslutning for framtidas skole i Løten. Det vil bli gjennomført en god medvirkningsprosess innen medio oktober. Det skal blant annet gjennomføres en spørreundersøkelse til elever, foresatte og ansatte i skoler og barnehager. 

Vil du sette deg mer inn i saken kan du se på dokumentene under. 

Kunnskapsgrunnlag for tre alternative skolestrukturer:

Framtidens skole i Løten - kvalitet og innhold  (PDF, 6MB)

Økonomisk utredning av tre alternative strukturvalg og handlingsrom for nye investeringer (PDF, 1MB)

Notat Framtidens skole i Løten (PDF, 964KB)

Boligpolitikk - oppdatering av kunnskapsgrunnlag (PDF, 3MB)

Tidligere rapporter:

Skolestrukturutredning (PDF, 734KB)

Analyse av ressursbruk i Løtenskolen (PDF, 1MB)

Kostra-analyse Løten kommune (PDF, 3MB)