Kommuneoverlegen har oppgaver innen følgende områder

  • Folkehelse og forebygging
  • Medisinskfaglig rådgivning i planarbeid
  • Medisinskfaglig rådgivning i tjenesteutvikling
  • Miljørettet helsevern
  • Helseberedskap
  • Smittevern
  • Helsejuss
  • Veiledning