- Det betyr mye for Løten kommune å kunne kjøpe Skøienhagan for å kunne videreutvikle området. Vi har vært veldig heldige og har kunnet bruke Skøienhagan i generasjoner uten å eie den. Hele Løtensamfunnet har egentlig hatt litt eie i Skøienhagan, til tross for at du og familien har eid det, sa ordfører Marte Larsen Tønseth til Arne Reistad da de begge hadde signert kjøpskontrakta. 

- Det er en milepæl for Løten kommune, sier kommunalsjef for samfunnsutvikling, Kristin Ødegård Bryhn.

En grønn lunge

Skøienhagan er, som navnet tilsier, en haga (det vil si en skog) som hører til gården Skøyen. Skøyen er en av de eldste gardene i Løten, skal vi tro Løtenboka. Det finnes spor av folk tilbake til 1300-tallet. Dagens gårdsbygninger fra tidlig 1800-tall, men den eldste gjenværende bygningen på tunet er fra 1700-tallet. Arne er født og oppvokst på Skøyen og bor der den dag i dag. 

- Jeg hatt mye glede av det som har foregått i Skøienhagan, sier Arne, og fortsetter:

- Fra da det ble utviklet idrettsplass, for eksempel. Jeg har gått en del 400 metere på skøyter og har hatt mange harde løp der.

Ordføreren kunne fortelle om den gangen hun satt fast i ei myr i Skøienhagan under et orienteringsløp. 

- Da vet jeg hvilken myr du snakker om, smiler Arne. 

Ung dame overrekker blomst til eldre mann

Helhetlig utvikling

Skøienhagan brukes av mange, både frivillige lag og privatpersoner, til fysisk aktivitet og rekreasjon. Lag og foreninger har vist interesse for utvikling av området i mange år, og med kommunens kjøp av arealet blir det muligheter framover. 

- Vi setter utrolig stor pris på disponeringa vi har hatt i mange mange år, og at vi nå har fått muligheten til å kjøpe skogparsellen. Vi skal gjøre vårt beste for å forvalte den på best mulig måte i årene framover for innbyggernes beste, sier ordføreren.

Hun understreker at det pålegger kommunen et stort ansvar å ta på seg å utvikle området i årene framover. 

- Det hadde vært gøy om det fortsatte til samme formålet, mener Arne.

Det har kommet mange ønsker om ulike type aktiviteter i området, slik som frisbeegolf, hundeluftepark, universielt utformet tursti og kulturarena med scene. Skøienhagan er en viktig folkehelsearena, med nærhet til sentrum og idrettsplassen. 

- Det er en viktig grønn lunge og mange hensyn å ta. Det viktigste for oss er å se en helhetlig utvikling av idrettsanlegget og Skøienhagan, og at det kommer innbyggerne til gode, sier Marte.

- Framover vil vi jobbe med en helhetlig plan som omfatter både idrettsparken og Skøienhagan. Kultur og frivillighet er satt på saken, opplyser Kristin Ødegård Bryhn, kommunalsjef for samfunnsutvikling.

- Jeg tror det blir bra, avslutter Arne.  

ung kvinne og eldre mann som signerer kontrakt
 

Her finner du sakspapirene fra den politiske saken (PDF, 1MB)