Ikt-rådgiver Jan Gudbrandsen forteller at kommunen så endringer i markedet som økte håpet om full bredbåndsdekning innenfor de økonomiske rammene som kommunen hadde til rådighet. Derfor lyste kommunen ut en anbudskonkurranse før jul. Blant de tre som kom med tilbud, var det HomeNet som trakk det lengste strået. 

Fiber til alle 
For om lag 8 millioner kommunale kroner sikres nå bredbåndsdekning i ni områdene i Løten. 
– Når dette er gjennomført har vi tilnærmet full bredbåndsdekning, jubler ordfører Marte Larsen Tønseth. Dette er svært viktig for Løtens innbyggere og næringsliv og har vært et mål for oss i kommunen lenge. Derfor er dette en gledens dag, sier Larsen Tønseth.

Jan Gudbrandsen forteller at avtalen innebærer fiberutbygging til alle tomtegrenser som omfattes av dette prosjektet. Jan Gudbrandsen, IKT-rådgiver
Den enkelte innbygger betaler en etableringskost på 1990 kroner for sin husstand, samt legger ned fiber fra tomtegrense til husvegg selv eller betaler utbygger eller andre for å gjøre denne jobben.

Gudbrandsen forteller at utbyggingen starter i sommer. 
- Målet er å være ferdig med all graving i 2022, slik at det kan ferdigstilles i år, men det kan
komme forsinkelser i enkelte områder, slik at utbygger har i sin kontrakt en ferdigstillelse innen utgangen av juni 2023, sier han. 

Ni områder
De ni områdene i avtalen er: Løten vestbygd, Løten sentrum, Løten sør, Segla/Myklegard, Rokosjøen, Vestre Skogbygda, Østre Skogbygda, Rokosjøen sør og Østroa.

Prosjektside for bredbåndsutbygging i Løten

Her kan du bestille:
Gå inn på HomeNet sin Løten-side og meld din interesse her: