Tilbud om gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn

Stortinget har bestemt at kommunene skal tilby 12 timers gratis SFO for 1. trinn. Derfor vil alle elever på 1. trinn med 50% plass eller mindre få gratis SFO i skoleåret 2022/2023. Avgiften for 100% plass blir dermed kr 1547 per måned for elever på 1. trinn. 

>Ønsker du å utvide SFO-plassen?
Hvis noen med de nye prisene ønsker å søke om eller utvide plass-størrelse kan du gjøre det via skoleportalen i Løten

Logg på Visma skole her

Her kan du se hva en SFO-plass koster

Redusert betaling for SFO-plass

Kommunen har også en ordning redusert betaling for SFO-plass. Denne ordningen er inntektsbasert: Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt per barn for betaling av SFO-plass for elever på 1. - 4. trinn. Husholdningen er da ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, beregnes prisen ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos.

Søknad om denne ordningen kan gjøres her

Logg inn på Visma skole her

Maksprisen for barnehageplass er senket

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass, og Stortinget har fastsatt en lavere fastpris fra 1. august. Derfor koster nå en 100% barnehageplass 3050 kroner per måned.  Det gjelder både kommunale og private barnehager.

Prisene for forskjellig type plasser og matpenger finner du her.

Redusert betaling og gratis kjernetid for barnehageplass

Kommunen har en ordning med redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid for barnehageplass.

Redusert betaling: Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av samlet inntekt.  Det vil si at det kan søkes om redusert betaling hvis husholdningens samlede inntekt er lavere enn kr 607 750,-

Gratis kjernetid: For husholdninger med samlet inntekt lavere enn kr 583 650,- kan det søkes om gratis kjernetid (20 timer pr.uke) for barn 2-5 år.

Det kan søke på ordningen gjennom hele året, og når du søker må du dokumentere inntekt. Hvis søknaden innvilges vil reduksjonen gjelde fra måneden etter at vedtaket er gjort.

Søknadsskjema finner dere her:

Gå til siden om redusert foreldrebetaling