- Ved ferdigstilling av denne strekningen vil hovedstrekk med VA-ledninger gjennom Løten sentrum være oppgradert med trygg og økt kapasitet på vanntilførsel, avløps- og overvannshåndtering, sier Erik Adolfsen. Han er byggeleder for prosjektet og virksomhetsleder for Eiendom i Løten kommune.

Dette er byggeprosjektene

  • Utskifting av vann- og avløpseledninger i Stasjonsvegen på strekningen fra krysset Venslivegen til kryssing Grinderengsletta
  • Oppgradering av vegkryss: I gjennomføring av vann- og avløpsanlegget skal også krysset Stasjonsvegen – Skolevegen oppgraderes med opphøyd kryss, endret kjøremønster og det bygges mer trafikksikker løsning i samsvar med vedtatt reguleringsplan.  
  • Nytt fortau: Inkludert i prosjektet til Syljuåsen er også etablering av fortau langs Stasjonsvegen, fra Rørleggeren og til nytt kryss og derfra nedover Skolevegen til fotgjengerovergang ved Løten ungdomsskole. 
  • Nytt fortau: Fra varelevering Rema 1000 og bort til Venslivegen og nedover til skateparken vil det bli etablert fortau i avslutning på prosjektet. 


Oppstart i uke 19

Start for gravearbeidene er ved elva Vingerjessa, syd for nylig anlagt parkeringsplass, der den gamle småsamleren var plassert. Dette starter opp i uke 19 (8.-12. mai). Fra Stasjonsvegen og sydover Veenslivegen er det etablert omkjøring ved siden av vegbane. 

Trafikk i Stasjonsvegen blir ikke berørt i første delen av utførelsen, men når gravearbeidet starter der vil det få konsekvenser trafikkbildet i sentrum. Ledningene som skal skiftes ut ligger i Stasjonsvegen, og grøftedybde på fire meter vil kreve stenging av vegen i oppdelte strekninger.  Omkjøringer blir lagt og skiltet så hensiktsmessig som mulig, og vil ivareta både bilister, syklister og gående.

Tiltaket vil ikke berøre trafikk fra rundkjøring inn til bensinstasjon og nordover Veenslivegen, forteller byggeleder Erik Adolfsen. 

- Prosjektet har vært planlagt en stund og gjennomføres nå parallelt med Syljuåsens utbygging av Stasjonsvegen 7 og 9.