M. Dobloug AS er engasjert av Løten kommune for å legge ny vannledning i Veensbakken. Ledningstraséen krysser gamle riksveg 3 Kongsvegen og Kirkevegen. Disse arbeidene samkjøres med Statens vegvesens bygging av ny bru i Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og ny rundkjøring i Veenskrysset.

Vann og avløpsarbeidet er en del av bygging av rundkjøring i Veenskrysset:

Se omkjøringsveger her