Har du spørsmål om lønn?

Ta kontakt med din nærmeste leder. Om ikke leder kan svare vil leder kontakte lønningskontoret på e-post.

lonn@loten.kommune.no 
458 74 617

Personal

Virksomhetsleder for HR og kommunikasjon/Personalsjef
Oddveig Sandvold Klafstad
957 57 494
 Send e-post til Oddveig

HR-rådgiver
Ingrid Andrea Maria Stølan
 924 15 794
 Send e-post til Ingrid Andrea 

HR-rådgiver
Kari Imsgard
 416 33 828  
 Send e-post til Kari 

Konsulent
Anita Hågensen
 Send e-post til Anita

Dokumentforvaltning/servicekontor

Konsulent post og arkiv
Kristin Gobakken
 940 26 667  
 Send e-post til Kristin

Konsulent
Bjørnar Bjørke Olsen
 488 60 968  
 Send e-post til Bjørnar

Konsulent (60%)
Marie Stockman 
Send e-post til Marie

Kommunikasjon

Kommunikasjonsrådgiver
Emilie Westli Andersen
954 70 299  
 Send e-post til Emilie