Det betales for 11 hele måneder i året. Faktura for barnehageplass sendes ut månedlig. I juli og august betaler du for halv måned.  

Se oversikt over betalingssatsene/ prisene for opphold i SFO Skolefritidsordningen her. Matservering er inkludert i prisen.

1. 2 Priser for opphold i SFO

Ordinære priser

 • 100% plass: 3 440 kroner
 • 100% plass med leksehjelp (gjelder 3. og 4. trinn): 3 100 kroner
 • 80% plass: 2 800 kroner
 • 60% plass: 2 280 kroner
 • 50% plass: 2 110 kroner
 • 40% plass: 1 390 kroner
 • 20% plass: 730 kroner
 • Dagplass: 320 kroner

12 timer gratis 1. trinn

 • 100% plass: 1 605 kroner
 • 80% plass: 933 kroner
 • 60% plass: 253 kroner
 • 50% plass: 0 kroner
 • 40% plass: 0 kroner
 • 20% plass: 0 kroner

→ Les mer om ordningen her

Særskilte behov

SFO-plass for elever med særskilte behov 5. - 7. trinn: Gratis. 
Foresatte som ønsker dette SFO tilbudet tar kontakt med SFO-leder. 

Ordning for redusert betaling

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt per barn for betaling av plass på SFO for elever på 1. - 4. trinn. Med husholdningen mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Søk redusert betaling her

Husk at man MÅ legge ved/ettersende siste skattemelding. Løten kommune har foreløpig ikke tilgang til å hente opplysninger fra skattedirektoratet.

Se mer om SFO-ordningen her