Gode måltider gjør oss mindre utsatt for fysiske og psykiske helseplager. Det gjør at vi orker mer og trives bedre.

Det er stort fokus på mat og måltider i helse- og omsorgstjenestene. Kjøkkenet ved Løten Helsetun lager varm mat til pasienter og hjemmeboende 365 dager i året. Menyen varierer med årstider, tradisjoner og høytider. Det lages også spesialkost, og alt sammen har næringsmessig riktig sammensetning. Det tas også hensyn til ønsker og andre individuelle behov.

Det er vinter og februar måned. Pasienten jeg er hos har begrenset levetid og matinntaket er lite. Jeg spør pasienten om det er noe hun ønsker seg, noe hun kunne tenke seg å spise. Rabarbrasuppe! Jeg ser ut på snøen og tenker at det skal vel noe til. Jeg går til kjøkkensjefen og forteller at jeg har dagens utfordring til henne: Rabarbrasuppe. «Det er har jeg i fryseren – Det skal vi fikse!» Sitat sykepleier, Løten Helsetun.

Vedlikehold og heving av kompetansen til personalet ved kjøkkenet er en naturlig del av Løten Helsetuns kompetanseplan. Andelen faglært personell er 10 av 12. Kjøkkenet er godkjent som lærebedrift innen institusjonskokkfaget og en ny lærling starter læretiden sin der i siste halvdel av august i år.
Hvordan maten serveres og måltidet som aktivitet, er noe helsepersonellet har stort fokus på. Gyldne måltidsøyeblikk med gode samtaler rundt måltidet er en viktig aktivitet. Bilder 

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget, basert på tilgjengelig statistikk og rapporter og faglige innspill fra Helsedirektoratet, vil regjeringen trekke frem fire hovedutfordringer knyttet til mat- og ernæringsoppfølging hos eldre i hjemmetjenester og sykehjem: 

  • flere med ernæringsutfordringer, herunder feil- og underernæring 
  • manglende systematisk oppfølging 
  • for lite kunnskap og kompetanse 
  • manglende individuell tilpasning

Vi har rutiner for kartlegging av ernæringsmessig risiko og forebygging av underernæring. Tiltak iverksettes etter faglig vurdering av den enkeltes behov, i samarbeid med den enkelte og jf. Ernæringstrappen.

Kommuneplanens samfunnsdel delmål 1 sier «Løten kommune jobber tverrfaglig og helhetlig». Den røde tråden kan trekkes herfra til Leve Hele Livet reformen og inn på kjøkkenet ved Løten Helsetun. Med tverrfaglig samarbeid mellom pleiepersonalet, kokkene og sykehjemslegen nås målet om tjenester av god kvalitet.