SFO er åpen før og etter klassenes undervisningstid. 

Her finner du mer om søknad, priser, vedtekter og kvalitetsplan for SFO

Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, bruk fortrinnsvis Visma-appen

Dagsrytme

  • Kl. 07:15 – 08:15: Frilek
  • Det serveres frokost for de som ønsker det fram til 07.50.
  • Etter skoletid: Frilek og planlagte aktiviteter
  • Ca kl. 13:00: Måltid. Dette varierer med lengden på skoledagen.
  • Etter mat: Frilek og planlagte aktiviteter
  • Vi stenger kl. 16:30


Måltider

Det blir  servert frokost på SFO mellom 7.15 og 7.50

Vi benytter skolekjøkkenet til måltidene. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode rutiner rundt måltidet. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.

Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.

Barnegruppa

De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier. 

Foreldresamarbeid

For oss er det veldig viktig at vi har god kontakt med dere foreldre/foresatte. For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.

Vi bruker den grå tavla i gangen for planer.