-I forbindelse med arbeidene må gamle rv. 3 Kongsvegen, Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og Kirkevegen mot Brenneriroa stenges for trafikk. Omkjøring blir via Ådalsbruk eller Ånestad. Vegene vil da være stengt for trafikk i tidsrommet 21. mars til 14. oktober. Vi jobber imidlertid for å kunne åpne deler av vegnettet så snart det er ferdigstilt.

Gang- og sykkelvegen mellom Brenneriroa og Løten sentrum over Veenshøgda vil være åpen i hele byggeperioden. I Veensbakken blir gang og sykkelvegen midlertidig omlagt. Vær obs på endret trasé og anleggsvirksomhet, sier prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen.

Les mer på prosjektsiden for rundkjøring i Veenskrysset

Les mer på prosjektsiden for vann og avløp i Veenskrysset