Midlene har ingen søknadsfrist. Det vil si at du kan søke gjennom hele året. Etter endt tiltak må du rapportere til kommunen. 

Om kulturtilskudd

Målgruppa for tilskuddet er frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner, grupper eller enkeltpersoner, som driver kultur- og fritidsarbeid i Løten kommune eller tiltak rettet mot innbyggere i Løten kommune.

Søknadsskjema for kulturtilskudd

Retningslinjer for kulturtilskudd finner du her

Om folkehelsetilskudd

Målgruppa for tilskuddet er frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner, grupper eller enkeltpersoner, som bidrar med folkehelsetiltak for befolkningen i Løten kommune. 

Søknadsskjema for folkehelsetiltak

Retningslinjer for folkehelsetiltak finner du her

Spillemidler

Spillemidler er for idrettslag og kulturforeninger som skal bygge eller rehabilitere idrettsanlegg eller kulturarenaer. Spillemidler er overskuddet fra spillene som administreres og drives av Norsk Tipping. Overskuddet fordeles til ulike allmennyttige formål. Planlegger du å bygge eller rehabilitere et idretts- eller kulturanlegg? Da må du ta kontakt med kommunen før 1. september. I dialog med kommunen utarbeides en søknad som må leveres inn før 1. oktober. Hvis du søkte om spillemidler i fjor, men ikke fikk penger, må du huske å fornye søknaden din. 


prideparade i sentrumsgate

to menn som intervjuer ei dame