De siste to-tre årene har det pågått en prosess for framtidens skole i Løten. Nå har vi kommet dithen at kommunestyret har behandlet saken og har kommet fram til tre alternativer til dagens struktur. Kommunestyret besluttet ved behandling av sak 37/23 i møte 21. juni å be legge følgende alternativer for framtidig skolestruktur ut på høring: 

  • 2 barneskoler og Løten ungdomsskole (LUS)
  • 1 barneskole og Løten ungdomsskole (LUS)
  • 1 storskole 1-10

 

Kunnskapsgrunnlag for tre alternative skolestrukturer

Framtidens skole i Løten - kvalitet og innhold (PDF, 6MB)

Økonomisk utredning av tre alternative strukturvalg og handlingsrom for nye investeringer (PDF, 1MB)

Notat Framtidens skole i Løten (PDF, 964KB)

Boligpolitikk - oppdatering av kunnskapsgrunnlag (PDF, 3MB)

Fristen for å uttale seg er fredag 20. oktober 2023. 

Har du synspunkter eller innspill til planforslaget, send det skriftlig til oss på en av følgende måter:

  • Send e-post via sikker løsning her
  •  Send som brev/post til Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten

Har du spørsmål til utredningen kan du ta kontakt med kommunedirektør Frank Hauge eller kommunalsjef for oppvekst May-Birgit Kjeverud.

 
 
 

Send e-post til May-Birgit her