SFO har åpent før og etter klassenes undervisningstid hver dag.

Her finner du mer om søknad, priser, vedtekter og kvalitetsplan for SFO

Dagsrytme på SFO

  • Kl. 07.15 – 08.15: Frilek
  • Etter skoletid: Frilek/ leksehjelp/ planlagte aktiviteter
  • Ca kl. 14:00 Måltid.
  • Etter mat: Frilek/planlagte aktiviteter

Vi stenger kl. 16.30

Måltider

Frokost blir servert mellom kl. 07:015 og 08:00.
Vi benytter skolekjøkkenet til måltidet. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.

Barnegruppa

De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.

Foreldresamarbeid

For oss er det veldig viktig at vi har god kontakt med dere foreldre/foresatte. Daglig kontakt er den viktigste informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.
Vi bruker tavla i gangen for beskjeder. 

PALS

Vi på SFO jobber også med PALS. Våre hovedregler er som på skolen. Vi viser RESPEKT, ANSVAR OG OMSORG. Vi samler BRA- KORT, og har egne belønninger.