Om skolen

Løten ungdomsskole ligger i Løten sentrum. Vi har rundt 240 elever. Skolen ble bygget i 1960. Løten folkebibliotek holder til i egne lokaler i tilknytning til ungdomsskolen.

Kontakt mellom skole og hjem

Vi bruker Visma for dialog direkte om elev, oppgaver, planer og mer. 

Logg inn Visma dialog

Ordensregler og viktig informasjon

Løten ungdomsskole er en lærings- og arbeidsplass for mange mennesker; både unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for å skape og vedlikeholde et godt miljø. Som elev har du både rettigheter og plikter, og det skal være kjent for elever og foresatte hva som blir vektlagt i vurdering av orden og oppførsel.

Les mer om ordensregler

Handlingsplan mot mobbing (PDF, 158KB)