Hedmarken Friskole er en privat skole med 200  elevplasser, fordelt på 10 klassetrinn. 

Gå til skolens hjemmeside Friskolen.no for mer informasjon