Ungdomsrådet består av 15 representanter. Disse er 7.klassinger fra Lund, Jønsrud, Østvang og Ådalsbruk skole, samt Hedmarken Friskole og Løten ungdomsskole. To av representantene er fra aldersgruppen 15 - 19 år. For perioden 2023-2025 med unntak av VG3 og 8 trinn som er på valg i 2024 er dette medlemmene.

Medlemmer i Løten ungdomsråd 2023-2025 

Videregående skole (VG3)
Amalie Sagstuen

Hedmarken Friskole
Friskolen har etter vedtektene en plass i Løten Ungdomsråd, av de elever som bor i kommunen. Friskolen kunne ikke stille med representant denne perioden.

Løten ungdomsskole
10. trinn

Rakel Alvilde Jakobsen Hornberg
Anna Engebakken
Bror Åsmund Mittet Bekkevold

9. trinn
Sara Voldmo
Sander Elias Strand Larsen
Karlina Kaulina

8. trinn
Thea Sofie J. Skattboe
Aksel Finneid
Johannes S. Nygaard
Ivan Nybakk-Djuve

Vara: Joakim Enger og Ida Larsen Ålgård

Jønsrud skole 7. trinn
Sebastian Mickelson Pedersen

Lund skole 7. trinn 
Elice Helgestad

Ådalsbruk skole 7. trinn 
Hermann Storsveen

Østvang skole 7. trinn 
Maia Sætveit- Hansen

Varamedlemmer
Håkon Jakobsen Lund
Ørjan Nyberget
Eva Johanne Søsveen
Marcus Palmer Alfsen

Leder
Sara Voldmo

Nestleder 
Anna Engebakken

Arbeidsutvalget
Rakel Alvilde J Hornberg, Ørjan Nyberget (Elice Helgestad) + leder og nestleder.
 

Representanter i samarbeidsutvalget for Kultur og frivillighet
Bror Åsmund M Bekkevold og Maia Sætveit-Hansen

Representanter i samarbeidsutvalget for Barn, ungdom og familie
Amalie Sagstuen og Rakel Alvilde J Hornberg.

Representanter i samarbeidsutvalget for Teknisk drift og Teknisk forvaltning
Johannes S Nygaard og Aksel Finneid.

Arbeidsutvalg for 17.mai
Sara Voldmo, Rakel Alvilde J Hornberg og Bror Åsmund M Bekkevold 
 

Vedtekter

Vedtekter Løten Ungdomsråd

Ungdommens Fylkesting

Løten Ungdomsråd har også en representant i Ungdommens Fylkesting. Valgt for perioden 2021-2023: Simen Hagen Korsbakken.