Tilbud ved Ungdommens hus
Følg med på Facebook-siden til Ungdommens hus

Leie av lokalet

Lokalet leies ut når det ikke benyttes til Ungdommens hus egne aktiviteter. Lokalet kan utelukkende leies ut til formål som er alkohol-/rusfrie. Lokalene kan ikke fremleies til andre enn den som har søkt om leieforholdet. Det er røykeforbud i alle kommunale bygninger. 

Leie Ungdommens hus