Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for elevene. Hovedmålet er å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Vi skal også bidra til mestring av hverdagsutfordringer og øke helsekompetansen. Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier og lege. 

Helsesykepleier jobber med helseopplysning, vaksinering og samtaler (gruppe eller individuelt). Skolelegen har også en sentral rolle i skolehelsetjenesten og samarbeider  med helsesykepleier. Helsesykepleier er sykepleier med ett års spesialutdanning i forebyggende helsearbeid. Skolelegen er spesialist i allmennmedisin. Ved behov samarbeider vi med andre tjenester for barn og unge i kommunen, eller spesialisthelsetjenesten. 

Hva skolehelsetjenesten tilbyr 

 • Medisinske undersøkelser av skolebarn på gitte alderstrinn
 • Oppfølging av enkeltelever ved behov
 • Helsesamtaler
 • Vaksinasjoner etter anbefalt program
 • Fast kontortid ved skolene (helsesykepleier)
 • Undervisning/helseopplysning i grupper og klasser om blant annet fysisk-, psykisk- og seksuell helse
 • Tverrfaglig samarbeid

Se også helsedirektoratets retningslinjer for skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet)

Barnevaksinasjonsprogrammet

Vi tilbyr vaksinasjon, og her kan du se hvilke vaksiner barna får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet:

Barnevaksinasjonsprogrammet (FHI)

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er et tilbud til foreldre som trenger støtte for å ivareta rollen som foreldre. Vi gir veiledning individuelt og i gruppe. Ved behov for foreldreveiledning snakker du med ditt barns helsesykepleier som vil bringe det inn i drøftingsmøte.  Ut ifra drøftingen, behov og kapasitet tilbys elev/skole/foresatte ulike tilpassede tiltak. 

 

Samtaler med barnet/ungdommen

Du kan ta opp det du ønsker i samtale med skolehelsetjenesten. Temaer som er vanlig å snakke om er blant annet:

 • kropp og helse
 • pubertet
 • forelskelse
 • seksuell legning, lhbtiq
 • kjønnsidentitet
 • vennskap
 • mobbing, gjelder og på sosiale medier
 • relasjoner og utfordringer med venner eller familie
 • bekymringer, stress og andre vanskelige tanker
 • vold og overgrep, gjelder også på sosiale medier
 • rus

Noen ganger kan du trenge mer oppfølging. Da kan skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med for eksempel rådgiver eller sosiallærer på skolen, fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

Hvordan ta kontakt med skolehelsetjenesten?

Du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten. Det er bare å møte opp (drop-in). Hvis helsesykepleier ikke er til stede eller er opptatt, står det ofte en beskjed på døren. Læreren din kan også hjelpe deg med å komme i kontakt.

Helsesykepleierne på skolen: 

 • Østvang skole: Laila Væråmoen (tlf: 911 99 912). Trefftid på skolen er onsdag og torsdag.
 • Lund skole: Elise F. Haugstad (tlf: 954 96 455). Trefftid på skolen er torsdag.
 • Jønsrud skole: Ingunn Haugsmoen (tlf: 906 69 772). Trefftid på skolen er tirsdag.
 • Ådalsbruk skole: kontaktperson Helga Arneberg (tlf: 975 06 521).
 • Løten ungdomsskole: Mona Kristiansen Larsen (tlf: 482 22 549). Trefftid på skolen er tirsdag og torsdag.
 • Hedmarken Friskole: Kontaktperson Elise F. Haugstad (tlf: 954 96 455)

Du kan selv ta kontakt og spørre om det du lurer på. Du kan ta kontakt med en i skolehelsetjenesten hvis du har en venn som trenger hjelp. 

Foresatte kan be om hjelp fra skolehelsetjenesten

Hvis du som foresatt opplever at barnet har helseutfordringer som kommer i veien for læring, kan du ta kontakt med skolehelsetjenesten.

 • Vi tilbyr samtaler og svarer på spørsmål omkring barn og unges hverdag. Blant annet om kropp, grenser, seksualitet, pubertet, selvbilde, skolehverdag, vold og overgrep. 
 • Støtte og hjelp dersom eleven har sosiale eller psykiske vansker. Eksempelvis møbbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst osv. 
 • Veiledning av foreldre i hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer, for eksemplel ved samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål. 

 

Helsepersonell har taushetsplikt

Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt, men det finnes unntak. De har blant annet plikt til å involvere foreldre eller foresatte i tilfeller der det er nødvendig. Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til barnevernet eller politiet. Det kan være i situasjoner du er i fare for å skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme. Helsesykepleier vil snakke med deg og begrunne hvorfor foreldre eller andre bør involveres.

Når du er under 12 år

Når du er under 12 år må helsesykepleier i noen tilfeller snakke med foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om. Helsesykepleier (eller den i skolehelsetjenesten du har snakket med) vil da snakke med deg om det p åforhånd og avtale hva man kan si til foreldre. 

Når du er mellom 12 og 16 år

Når du er mellom 12 og 16 år, kan du be om at foreldrene dine ikke blir kontaktet. Det er likevel helsesykepleier som bestemmer om foreldrene dine bør informeres. I disse tilfellene bør helsesykepleier snakke med deg først og begrunne hvorfor.

Når du er 16 år

Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke. Noen ganger må helsepersonellet gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år. Dette gjelder i situasjoner hvor informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine.