SFO er åpen før og etter klassenes undervisningstid. 

Her finner du mer om søknad, priser og kvalitetsplan for SFO

Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, kan du sende tekstmelding til SFO sin telefon (916 79 205). 

Dagsrytme ved SFO

  • Kl. 07:15 – 08:50: Frilek og utetid.
  • Kl. 07.45 til 08.15: Frokost 
  • Etter skoletid: Frilek og planlagte aktiviteter
  • Måltid klokka 14.00 til 15.00.
  • Etter mat: Frilek/planlagte aktiviteter
  • Vi stenger klokka 16.30
     

Måltider

Vi benytter skolekjøkkenet til måltider. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.
På enkelte dager spiser vi maten ute når vi er på tur.

Barnegruppa

De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.
NB! Vi ønsker at all informasjon om at eleven har fri sendes på SMS (91 67 92 05).

Foreldresamarbeid

For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.
Vi bruker tavla i gangen for beskjeder. 

PALS

Vi på SFO jobber også med PALS. Våre hovedregler er som på skolen.
Vi viser RESPEKT, ANSVAR og OMSORG. Vi samler BRA-kort og har egne belønninger.