Om du ønsker å klage på eiendomsskatten, benytt skjema som du finner til venstre her på siden. Skjema kan sendes digitalt eller i posten til oss. 

Begrunnelse

Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig.

  • Hvis du klager på faktafeil bør du legge fram godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende.
  • Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet, som vurderingsfaktorene indre og ytre, ber vi deg om å konkretisere hva du klager over og begrunne det så godt du kan.
  • Merk klagen med hvilket gårds- og bruksnummer, eller ev festenummer eller seksjonsnummer klagen gjelder.

Fristen for å klage oppgis i forbindelse med offentlig ettersyn.

Behandling av klagen

Klager som er framsatt innen fristen behandles av sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Hvis ikke, går klagen automatisk videre til sakkyndig ankenemnd.

Sakkyndig ankenemnd kan prøve alle sider av taksten. Dette innebærer også muligheten til å endre taksten til skatteyters ugunst.