Løten kommune velger takseringsmodell for eiendomsskatt med sakkyndig nemnd og ankenemnd.

Sakkyndig nemnd

Leder: Bjørn Sætren
Nestleder: Anne-Lise Jensen
Medlem: Frøydis Vangen Kjøs

Varamedlemmer til sakkyndig nemnd

  1. Johan Nygaard
  2. Einar Myki

Sakkyndig ankenemnd (klagenemnd) 

Leder: Lars Skramstad
Nestleder: Anne Andreassen Strøm
Medlem: Atle Ruud

Varamedlemmer til sakkyndig ankenemnd (klagenemnd)

  1. Karin Wilhelmson
  2. Kjell Ingar Olsen
  3. Svein Sundmoen

Kontakt med disse skjer via eiendomsskattekontoret.